Liftkurs  

Ved våre kurs ønsker vi å sette i gang tankeprosesser og skape gode holdninger til sikker bruk. Vårt mål er å unngå ulykker ved å ta gode vurderinger i forkant.

Ved bruk av lift i yrkessammenheng er det krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til Arbeidstilsynets forskrifts nr. 1357, § 10-2 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Vi følger PLF (personløfterforeningen) sin opplæringsplan og bruker læremateriell fra Angermann forlag som er en anerkjent leverandør av kursmateriell.  

Det er 3 klasser man kan få kursbevis for:

  • Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere og tilhengermonterte personløftere
  • Klasse B: Selvgående personløftere, sakselifter og bomlifter
  • Klasse C: Bilmonterte personløftere


Normalt utstedes kursbevis for klasse A og B. De som også har behov for klasse C, må ta kontakt med oss på forhånd.  

Kurset foregår på norsk for deltakere som kommuniserer godt skriftlig og muntlig norsk.  

Inkludert i kurset:

Lærebok, enkel lunsj, kaffe, registrering og bevis fra sentral registeret for sikkerhetsopplæring SFS.

Kursholder:

Hans Christian Aandal  

Oppstart teorikurs kl. 08.00 ved våre egne kurslokaler i Verftsgata

Lunsj ca kl. 12.00  

Kurset avsluttes ca kl 15.30

Praksis:

Kandidaten skal ha 25 timer praksis med fadder som dokumenteres av arbeidsgiver.

Alternativt til praksis med fadder tilbyr vi praksis med instruktør i 4 timer for klasse A og B, her er det maks 3 deltakere samtidig (pris på forespørsel)

Vår erfaring tilsier at kandidater med praktisk erfaring i bruk av lift i forkant får mer tilhørighet til stoffet vi skal gjennom og får større utbytte av kurset. Vi ønsker å skape gode holdninger til sikkerhet og at kandidatene som skal gjennom denne opplæringen skal ha respekt for å arbeide i høyden. Vår anbefaling er å la kandidaten kjøre lift i de aktuelle klassene i forkant av teorikurset sammen med fadder i egen bedrift.

Pris:

1-3 deltakere kr. 2 400,-

Kontakt oss for pris ved flere deltakere

Vi kan også holde bedriftsinternt kurs ved deres anlegg, dette forutsetter minimum 10 deltakere. Her stiller vi opp med instruktør og kursmateriell og dere stiller med lokaler og lunsj.  

Meld deg på kurs her